Người dân tộc Khmer học điều dưỡng có được giảm học phí?

Người dân tộc sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí
Người dân tộc sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí
Người dân tộc sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top