Người dân muốn trở về TPHCM cần điều kiện gì?

Người dân muốn quay lại TPHCM phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu). Ảnh: Minh Quân
Người dân muốn quay lại TPHCM phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu). Ảnh: Minh Quân
Người dân muốn quay lại TPHCM phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu). Ảnh: Minh Quân
Lên top