Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ chi phí gì?

Mức chi cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Quách Du
Mức chi cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Quách Du
Mức chi cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Quách Du
Lên top