Người đại diện theo pháp luật có được đồng thời là kế toán của công ty?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top