Vụ thuê người chặt tay chân để hưởng bảo hiểm:

Người chặt tay chân thuê có phạm tội?