Người cao tuổi chết có được hỗ trợ chi phí mai táng từ ngày 1.7.2021?

Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác thì được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác thì được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác thì được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top