Người bị tạm giam có được bầu cử Quốc Hội?

Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam  được quy định tại Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Ảnh minh hoạ
Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định tại Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Ảnh minh hoạ
Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định tại Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Ảnh minh hoạ
Lên top