Ngừng việc do dịch COVID-19, có phải trả lương cho người lao động?

Ảnh: Hưng Thơ.
Ảnh: Hưng Thơ.
Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top