Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghỉ việc trước thời hạn, Cty được thu lại tiền BHXH đã đóng?