Nghỉ việc trước ngày 1.5.2021 có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

Nếu NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 5 năm 2021 sẽ không đủ điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Thư
Nếu NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 5 năm 2021 sẽ không đủ điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Thư
Nếu NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 5 năm 2021 sẽ không đủ điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Thư

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top