Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

Người lao động đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Người lao động đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Người lao động đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Lên top