Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, có được trợ cấp thôi việc?

Nếu NLĐ nghỉ việc đúng pháp luật thì người sử dụng LĐ  có nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ và chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo quy định. Ảnh: BHXH
Nếu NLĐ nghỉ việc đúng pháp luật thì người sử dụng LĐ có nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ và chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo quy định. Ảnh: BHXH
Nếu NLĐ nghỉ việc đúng pháp luật thì người sử dụng LĐ có nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ và chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo quy định. Ảnh: BHXH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top