Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ việc trái luật, người lao động phải bồi thường những gì?