Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ việc trái luật có được hưởng BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp?