Nghỉ việc ngay thì có được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản?

Trong 30 ngày đầu làm việc sau nghỉ thai sản mà sức khoẻ chưa phục hồi, thì NLĐ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày. Ảnh: Nam Dương
Trong 30 ngày đầu làm việc sau nghỉ thai sản mà sức khoẻ chưa phục hồi, thì NLĐ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày. Ảnh: Nam Dương
Trong 30 ngày đầu làm việc sau nghỉ thai sản mà sức khoẻ chưa phục hồi, thì NLĐ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày. Ảnh: Nam Dương
Lên top