Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ việc không hưởng lương 6 tháng, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?