Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghỉ việc khi đang thử việc có phải báo trước?