Nghỉ việc có được trả tiền phép năm chưa nghỉ hết?

NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Ảnh: Nam Dương
NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Ảnh: Nam Dương
NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Ảnh: Nam Dương
Lên top