Nghỉ việc bao lâu được nhận BHXH một lần?

Đăng ký hưởng BHTN. Ảnh IE.
Đăng ký hưởng BHTN. Ảnh IE.
Đăng ký hưởng BHTN. Ảnh IE.
Lên top