Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghỉ việc bao lâu, công ty phải chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội?