Nghỉ việc 3 ngày/tháng có được đóng BHXH?

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Ảnh IE.
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Ảnh IE.