Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?

Công ty có quyền bố trí việc làm khác cho NLĐ, nhưng tiền lương phải bảo đảm bằng mức lương trước khi nghỉ thai sản. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Công ty có quyền bố trí việc làm khác cho NLĐ, nhưng tiền lương phải bảo đảm bằng mức lương trước khi nghỉ thai sản. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Công ty có quyền bố trí việc làm khác cho NLĐ, nhưng tiền lương phải bảo đảm bằng mức lương trước khi nghỉ thai sản. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Lên top