Nghỉ thai sản xong còn mệt có được nghỉ dưỡng sức?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE