Nghỉ phép thế nào khi trong thời gian chờ nghỉ việc?

NLĐ được nghỉ 12, 14, 16 ngày phép/năm tùy điều kiện làm việc.
NLĐ được nghỉ 12, 14, 16 ngày phép/năm tùy điều kiện làm việc.
NLĐ được nghỉ 12, 14, 16 ngày phép/năm tùy điều kiện làm việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top