Nghỉ phép để cưới vợ có được hưởng lương?

Lên top