Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc?