Nghỉ hưu ở Hà Nội, nhận lương hưu ở TPHCM được không?

Muốn thay đổi nơi nhận lương hưu, thì người đang hưởng lương hưu nộp hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu cho bảo hiểm xã hội huyện nơi đang chi trả lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Muốn thay đổi nơi nhận lương hưu, thì người đang hưởng lương hưu nộp hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu cho bảo hiểm xã hội huyện nơi đang chi trả lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Muốn thay đổi nơi nhận lương hưu, thì người đang hưởng lương hưu nộp hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu cho bảo hiểm xã hội huyện nơi đang chi trả lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top