Nghỉ do dịch COVID-19 khi hết hạn thử việc, có được hỗ trợ?

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hà Anh
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hà Anh
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hà Anh
Lên top