Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghi can “truy sát” trong chùa Bửu Quang sẽ bị xử lý ra sao nếu bị tâm thần?