Nghệ sĩ nhiếp ảnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có được hỗ trợ?

Lên top