Ngày sinh trong giấy khai sinh khác chứng minh nhân dân, phải làm sao?

Lên top