Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày phép, có được cộng theo thâm niên công tác?