Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nát tay vì tai nạn lao động, Cty không bồi thường thì sao?