Nát tay vì tai nạn lao động, Cty không bồi thường thì sao?