Nam 55 tuổi, 21 năm đóng BHXH, muốn nghỉ hưu sớm cần điều kiện gì?