Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn nhập hộ khẩu vào nhà chị ruột cần thủ tục gì?