Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn nhập hộ khẩu cho cháu vợ cần những thủ tục gì?