Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn chuyển ngạch lên đại học phải làm thế nào?