Muốn chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn phải làm thế nào?

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn cần tuân thủ các quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 - Ảnh: T.L
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn cần tuân thủ các quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 - Ảnh: T.L
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn cần tuân thủ các quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 - Ảnh: T.L
Lên top