Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn phải làm thế nào?