Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn cắt hộ khẩu của con riêng, thủ tục thế nào?