Mức phạt khi vi phạm vận chuyển an toàn thực phẩm thế nào?

Lợn vận chuyển từ vùng dịch vào Đà Nẵng. Ảnh minh họa: LĐO.
Lợn vận chuyển từ vùng dịch vào Đà Nẵng. Ảnh minh họa: LĐO.
Lợn vận chuyển từ vùng dịch vào Đà Nẵng. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top