Mức lương đối với giáo viên tiểu học được xếp thế nào?

Mức lương của giáo viên tiểu học được quy định tại Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Mức lương của giáo viên tiểu học được quy định tại Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Mức lương của giáo viên tiểu học được quy định tại Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top