Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động là bao nhiêu?

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đủ điều kiện thì được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đủ điều kiện thì được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đủ điều kiện thì được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lên top