Mức hỗ trợ học nghề với người lao động thất nghiệp là bao nhiêu?

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top