Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mức đóng, hưởng BHXH tự nguyện thế nào?