Mua chung cư mini có được cấp sổ hồng?

Mua chung cư mini vẫn được cấp sổ hồng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Ảnh minh họa: T.A.
Mua chung cư mini vẫn được cấp sổ hồng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Ảnh minh họa: T.A.
Mua chung cư mini vẫn được cấp sổ hồng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Ảnh minh họa: T.A.
Lên top