Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một người có thể có hai sổ BHXH?