Mất việc do công ty tái cơ cấu, được hưởng trợ cấp thế nào?

Thay đổi cơ cấu, công nghệ ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động. Ảnh IE.
Thay đổi cơ cấu, công nghệ ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động. Ảnh IE.