Mất sổ BHXH phải làm sao?

Trong thời gian NLĐ bị tạm đình chỉ công việc thì được tạm dừng đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương
Trong thời gian NLĐ bị tạm đình chỉ công việc thì được tạm dừng đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương
Trong thời gian NLĐ bị tạm đình chỉ công việc thì được tạm dừng đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương
Lên top