Mất 67% sức lao động có phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top