Mang theo ngoại tệ khi xuất cảnh, có phải khai báo?

Lên top