Mang theo ngoại tệ khi xuất cảnh, có phải khai báo?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top